GDPR

Huis Vossen verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR reglementering met het oog op het promoten en verkopen van door haar verdeelde producten.